Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ 

Светител  Н И К О Л А Й    В Е Л И М И Р О В И Ч 

(С Р Ъ Б С К И)

   /1881 г. – 1956 г./

О Х Р И Д С К И     П Р О Л О Г

месец септември (1-3)

    Свщмчк.  А Р С Е Н И Й  /Жадановски/

/1874 г. – 1937 г./

                          

ДУХОВЕН   ДНЕВНИК

(за изповедта, унинието, помислите)

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

  /1812 г. -  1891 г./

/продължение от бр. 343/

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

/1812 г. -  1891 г./

 

Из дневника на св. прав. ИОАН  КРОНЩАДСКИ

Моят живот в Христа”

 

МИНУТИ НА ДУХОВНО ТРЕЗВЕНИЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ,

НА БЛАГОГОВЕЙНО ЧУВСТВО, НА ДУХОВНО ИЗПРАВЛЕНИЕ И ПОКОЙ В БОГА

 

СЪДЪРЖАНИЕ