Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

 

МИНУТИ НА ДУХОВНО ТРЕЗВЕНИЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ,

НА БЛАГОГОВЕЙНО ЧУВСТВО, НА ДУХОВНО

ИЗПРАВЛЕНИЕ И ПОКОЙ В БОГА

(продължение от бр. 418)

 

 

Свети   И О А Н   Д А М А С К И Н

 

ИЗ ТРЕТО  ПОХВАЛНО СЛОВО  ЗА  ПРАЗНИКА

УСПЕНИЕ  НА СВЕТА  БОГОРОДИЦА

 

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

/1812 г. -  1891 г./

/продължение от брой 345/

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

Преподобни   А М В Р О С И Й   О П Т И Н С К И

/1812 г. -  1891г./

/продължение от брой 344/

 

Свщмчк  А Р С Е Н И Й  /Жадановски/

/1874 г. – 1937 г./

ДУХОВЕН  ДНЕВНИК

(за истинската любов, за прелеста)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ