Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ 

ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

 

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

 

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 358)

 

ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

 

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 355)

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

 

 

 

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

 

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 354)

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

 

 

 

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 353)

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

 

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

 /1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 352)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ БРОЕВЕ