Храмови издания

Електронен архив на храмовите издания „Духовна беседа“,
„Новите руски мъченици и изповедници“ и „Достойни български духовници“