24.12./06.01. Навечерие на Рождество Христово. Събота преди Рождество Христово. Препмчца Евгения.

Вечерта служим Вечерня и Утреня с Първи час. Сутринта: 3, 6 час със Злат. св. Литургия. След св. Литургия служим 9 час и вечерня на Рождество Христово.

 

На вечернята

На „Господи воззвах“ стихири гл. 5 на 6:

3 на предпразненство,

3 на св. Евгения.

„Слава и ныне“ на предпразненство гл. 2.

Вход няма. Прокимен на деня.

На стиховните стихири на предпразненство гл. 1

„Слава и ныне“ на предпразненство гл. 6.

Тропар: на предпразненство (веднъж).

 

На малкото повечерие

Канон на предпразненство. Катавасия – ирмоса на канона. На 8 песен вместо „Слава“ „Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа“ и „Хвалим, благословим...“ преди катавасията.

Кондак на предпразненство „Дева днесь“.

На полунощницата

Празнична.

 

На утренята

На „Бог Господь“ гл. 4, на предпразненство (2), „Слава и ныне“ на предпразненство.

Стихословия редови. Седални на предпразненство. 50 псалом.

Канони:

На предпразненство на 8

припев: „Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе“

На св. Евгения на 4

припев: „Святая преподобномученице Евгение, моли Бога о нас“

Катавасия след 3, 6, 8 и 9 песни ирмосите на втория канон.

След 3 песен: седален на св. Евгения, „Слава и ныне“ на предпразненство.

След 6 песен: кондак и икос на предпразненство.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

След 9 песен не се пее „Достойно есть“.

Светилни: на предпразненство.

На хвалитните стихири на предпразненство на 4 гл. 6.

„Слава“ на предпразненство гл. 6.,

„И ныне“ на предпразненство гл. 6.

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири на предпразненство гл. 2.

„Слава“ на предпразненство гл. 2.,

„И ныне“ на предпразненство гл. 2.

Тропар: на предпразненство (веднъж)

Отпуст – пълен след Първи час.

 

Златоустова св. Литургия

Блаженства на 8, песни 3 и 6 на предпразненството.

След входа:

В Господски и Богородичен храм:

Тропар на предпразненството, „Слава и ныне“ кондак на предпразненството.

В светийски храм:

Тропари: на предпразненството, на храма,

Кондаци: „Слава” на храма, „И ныне“ на предпразненството.

Прокимен, алилуия и причастен на деня.

Апостол и Евангелие на събота преди Рождество Христово на деня и на Навечерие на Рождество Христово (според календарчето).

Девети час

Тропар на предпразненството. Кондак на предпразненството.

Велика вечерня.

Предначинателен псалом

„Блажен муж…“

На „Господи воззвах” стихири на 8, гл.2.

   „Слава и ныне” на празника гл. 2

Вход с Евангелие. Прокимен на деня „Господь воцарися...“.

Паремии.

След 3-та  паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

Четец: „Глас 6-й” и тропар „Тайно родился еси...” до края а певецът изпява „С нимиже помилуй нас!”.

Стих от втори четец, после първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а после певците изпяват: „С нимиже помилуй нас!”.

„Слава” – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар „И волхвы Ти приведе...“- целия, а после певците изпяват: „С нимиже помилуй нас!”.

„И ныне” – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар „И волхвы Ти приведе...“- целия, а после певците изпяват: „С нимиже помилуй нас!”.

Накрая четецът прочита началния тропар със завършека, и изпява: „С нимиже помилуй нас!”.

След 6-та  паремия аналогично. Припевът е: „Жизнодавче, слава Тебе!”.

След 8-та   паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

„Трисвятое“ не се пее. Малка ектения.

Прокимен, Апостол, Алилуиа и Евангелие на Великата вечерня: Апостол: Евр. 303 и Евангелие: Лк. 5.

Сугуба ектения, „Сподоби Господи...“, просителна ектения.

„Премудрост. Благослови“ и се дава отпуст на вечернята.

В средата на храма се поставя едносвещник. След отпуста духовенството излиза  и застава зад свещника и изпява тропар на празника, „Слава и ныне“ и кондак на празника.

„Богохранимую…“

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза