23.12./05.01. Царски часове на Рождество Христово.

Св. Литургия не се полага.

 

Царски часове

В средата на храма се поставя аналой.

Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и свещоносец, излиза от царските двери с Евангелие към аналой, поставен в средата на храма. Свещоносецът обикаля аналоя и поставя свещта от източната му страна.

I час по Минея – След началото на часа, на псалмите, на свещеника се подава горяща свещ и кадилница и се извършва каждение на Евангелието и на целия храм.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

„Слава“ ІІІ тропар – чете се

„И ныне“ ІІІ тропар – пее се.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие.

До края – на реда.

След „Христе Свете истинный...“ – „Взбранной Воеводе...“ и веднага „Приидите поклонимся...“ на ІІІ час.

III и VI час по Минея. На псалмите се извършва малко каждение – Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при I час.

IX час по Минея – на псалмите, се извършва каждение на целия храм, както на I час.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

ІІІ тропар – чете се “Слава и ныне“ и ІІІ тропар– пее се

Не казваме многолетствие.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие. След прочитането на Евангелието, то се внася в олтара предшествано от свещоносец и дякон с кадило и свещ. Царските врати се затварят, а завесата остава отворена до края на изобразителните.

До края – на реда.

 

Изобразителни

Не се полага четене на песни от каноните на блаженствата, Апостол и Евангелие.

Символа на вярата се чете, защото няма да се служи Литургия.

След Всесвятая Троице, „Буди Имя Господне“ (3) и 33 псалом.

Малък отпуст и „Богохранимую...“.