18/31.12. Неделя XXХ след Петдесетница, преди Рождество Христово, на светите отци. Гл. 5. Мчк Севастиан и дружината му.

Възкресно бдение в съчетание със службата на отците.

Службата на редовния светец се изчита друг ден на повечерие. Службата на отците се намира след редовата служба на 18.12.

 

На ІХ час

Тропар „Велия веры...” и кондак „Рукописаннаго образа...”

 

На малката вечерня

Стихири и богородични от Октоиха.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 на гласа,

4 на отците.

„Слава“ на отците гл. 6,

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на отците – 3.

На литията стихира на храма и стихира на отците.

„Слава“ на отците гл. 3, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

На стиховните стихири възкресни на гласа.

„Слава“ на отците гл. 2 „Радуйтеся...“, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

Тропари: Богородице дево (2), на отците.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари, възкресен (2), „Слава“ на отците, „И ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа на славата.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След І стихословие на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Полиелей. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седални на отците „Авраама, Исаака же и Иакова...“. „Слава и ныне“ богородичен „Благодарственное похваление...“. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно VIІІ и до канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.

Кръстовъзкресен на 2

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению“.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На отците без възкресните тропарчета на 6

припев: „Святии отцы Христовы, молите Бога о нас“.

Катавасия: „Христос раждается...“

След 3 песен: ипакои на отците.

След 6 песен: кондак на отците „Рукописаннаго образа...“, и неговия икос.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен VIІІ, „Слава“ на отците, „И ныне“ богородичен от службата на отците „Агница нескверная...“.

На хвалитните стихири на 8.

4 възкресни.

4 на отците, с припевите на отците.

„Слава“ на отците „Законных учений...“,

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

След отпуста и „Богохранимую...“, „Слава и ныне“ евангелска стихира - VIІІ.

 

На часовете

Тропари: възкресен, „Слава“ на отците.

Кондак на отците „Рукописаннаго образа...“.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На отците песен 3 на 4.

След входа:

Тропари: възкресен, на отците.

Кондак: „Слава и ныне“ на отците „Рукописаннаго образа...“.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие на неделята преди Рождество Христово.

Причастен: „Хвалите Господа...“ и „Радуйтеся...“.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза