11/24.12. Неделя XXIХ след Петдесетница, на свв. Праотци Христови. Гл. 4. Преп. Даниил Стълпник.

Възкресно бдение в съчетание със служба на праотците.

Службата на редовия светец се служи друг ден.

Службата на праотците се намира в минея на 11 декември, след службата на преп. Даниил Стълпник.

 

На ІХ час

Тропар и кондак на мъчениците (след VІ песен).

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Октоиха.

 

На великата вечерня.

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 възкресни,

4 на праотците.

„Слава“ на праотците,

„И ныне“ Догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Лития не служим. Стихирата дадена на „Слава“ изчитаме като втора стихира на праотците на хвалитните.

На стиховните стихири възкресни.

„Слава“ на праотците, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

След „Отче наш“ – „Богородице Дево“ (2) и на праотците.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропар възкресен (2), „Слава и ныне“ на праотците.

Стихословия редови – седални възкресни с богородичните си. След І стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен тропар на владеещия глас.

Полиелей. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седален на праотците „Слава и ныне“ богородичен на реда. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно – VІІ. След 50 псалом стихира възкресна.

Kанони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему“.

На отроците на 4

припев: „Святии отроцы, молите Бога о нас“, като пред тропарите на св. прор. Даниил казваме „Святый пророче Божий Данииле, моли Бога о нас“

На праотците на 6

припев: „Святии Праотцы Христовы, молите Бога о нас“. На 9-та песен пред I тропар казваме припев „Святии Праматеры Христовы, молите Бога о нас“

Катавасия „Христос раждается...“

След 3 песен: ипакои на праотците.

След 6 песен: кондак и икос на праотците.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: Възкресен - VІІ, „Слава“ на праотците, „И ныне“ богородичен на праотците „Солнце великое...“.

На хвалитните – стихири на 8.

4 възкресни.

4 на праотците, като след първата стихира четем „Слава“–та от литията на праотците.

„Слава“ на праотците,

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

След отпуста и „Богохранимую...“ - „Слава и ныне“ и евангелска стихира - VІІ.

 

На часовете

Тропари: възкресен, „Слава“ на праотците. Кондак на праотците.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На праотците песен 3 на 4.

Тропари: възкресен, на праотците.

Кондак: „Слава и ныне“ на праотците.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на праотците – справка с календарчето.

Причастен „Хвалите Господа...“ и „Радуйтеся...“.

Отпуст „Воскресый из мертвых, Христос Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол (светиите на храма и на деня), святых Праотец Христовых, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых...“

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза