03/16.04. ПАСХА ХРИСТОВА

 

На утренята

Започва в 1 часа гражданско време с благовест.

В притвора се строява литийното шествие.

Царските двери и олтарната завеса са затворени. Светлините са загасени.

При първите удари на камбаната дяконът подава на свещеника пасхалния трикирий и напрестолния кръст.

Духовенството запява:

„Воскресение Твое...“. След първото изпяване се прави съвсем кратка пауза. Отваря се олтарната завеса.

„Воскресение Твое...“. След второто пеене отново се прави малка пауза.

Докато се пее „Воскресение Твое...“ два пъти, свещеникът трикратно прекадява св. Престол. Ако има повече свещеници, те стоят от двете страни на Престола; старшият носи св. Евангелие, вторият — иконата на Възкресение, останалите икони на Господските празници. Ако няма други свещеници, Евангелието и иконата на Възкресение се носят от миряни.

„Воскресение Твое Христе Спасе, ангели поют на небесех,...“. Царските двери се отварят и духовенството излиза, младшите вървят отпред.

В това време певците, стоящи в притвора с лице на Запад, подхващат:

„и нас на земли сподоби, чистым сердцем, Тебе славити“. Започва пасхалният трезвон. Литийното шествие напуска храма и обикаля около него веднъж (или три пъти).

 

Литийно шествие.

Начело на шествието вървят лампадници. След тях кръст и икона, две хоругви, зад тях свещоносци в две редици, хор, дякони, свещеници, предстоятелят с трисвещник и напрестолен кръст в лявата ръка. Редом до предстоятеля вървят рипидите наклонени над кръста. Втори комплект рипиди се държи над иконата на Въскресение и Евангелието, които са в една редица. Не се изнасят артоси. Ако свещеникът е сам, миряните, носещи Евангелието и иконата на Възкресение, вървят след хоругвоносците.

Щом шествието достигне до входа на храма, лампадниците, иконата от север и кръстът от юг застават в редица с лице на запад. От двете им страни застават хоругвите и свещоносците. Певците се изтеглят на юг от тях. Предстоятелят застава на площадката с лице на изток. Пред него застават свещениците с иконата на „Възкресение“ и Евангелието, в шпалир застават другите свещеници, а зад тях дяконите. Рипидите се разполагат над иконата на „Въскресение“ и Евангелието. Спира трезвонът. Предстоятелят взема кадилото, кади само иконите, осенява кръстообразно с кадилницата затворените врати на храма три пъти и възглася:

„Слава Святей...“. Светват се всички светлини в храма (в този момент, а не при излизането от Олтара).

„Христос Воскресе из мертвых“ три пъти от духовенството.

„Христос Воскресе из мертвых“ три пъти от хора.

Пасхални стихове „Да воскреснет Бог...“.

„Слава“, „и ныне“. На всеки стих, ликът отговаря с „Христос воскресе из мертвых...“.

„Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ“ от предстоятеля.

„И сущим во гробех живот даровав“ от певците.

„Христос Воскресе из мертвых...“ се пее от хора, при което се отварят дверите на храма и всички влизат в него (кратък трезвон). Фенерите, кръстът и иконата, хоругвите и свещоносците се прибират в дякониците. Иконата на Възкресение и Евангелието се внасят в св. Олтар. Свещеникът отдава трисвещника и взима свещ в ръка. Певците пеят „Христос воскресе из мертвых...“ до момента, в който дяконът се качи на солея за произнасяне на великата ектения.

Велика ектения.

Пасхален канон.

При запяване на ирмоса „Воскресения день“ на предстоятеля се връчва трисвещника с кръста и кадило. Подава се дяконска свещ на дякона. Възгласите за ектениите са особени и трябва да са приготвени предварително.

Пеем ирмоса два пъти, тропарите с припев веднъж и катавасия веднъж, „Христос воскресе...“ три пъти. Богородичните тропари се пропускат.

1-ва песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.

3-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.

Ипакои “Предваривше утро...“

4-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.

5-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.

6-та песен. Каждение от свещеник и дякон. Малка ектения.

Кондак „Аще и во гроб...“ Икос „Еже прежде солнца...“.

„Воскресение Христово...“ три пъти.

Стихирата „Воскрес Иисус от гроба...“ три пъти.

7-ма песен. Каждение от свещеник. Малка ектения.

8-ма песен. Каждение от свещеник. Малка ектения.

9-та песен. Каждение от дякон.

2 припева Ирмос

4 припева І тропар

6 припева ІІ тропар

първите 2 припева и катавасия.

Малка ектения.

Ексапостиларий „Плотию уснув...“ три пъти без „Слава“ и „И ныне“.

„Всякое дыхание...“ Хвалитни псалми и стихири. Пее се само онова, което обикновено се пее на служба с велико славословие, като се пеят и всички стихири със стиховете си.

Пасхални стихири. Христосване на свещенослужителите.

„Христос воскресе“ три пъти.

Огласително слово на св. Иоан Златоуст.

Тропар на св. Иоан Златоуст.

Ектении.

Отпуст.

Певците пеят „Христос воскресе...“ три пъти, „И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению“ и многолетствие.

 

На часовете

Пасхален час – обикновено на този ден се пее само един. Всички пасхални часове са с начален възглас и отпуст.

На всички пасхални часове свещите на Престола са запалени.

 

На св. Литургия

„Благословено Царство“. С пасхален трисвещник, кръст и кадило.

Духовенство: „Христос Воскресе“ три пъти.

Лик: „Христос Воскресе“ три пъти.

Пасхални стихове – както на утренята. Каждение на олтара, иконостаса и хората.

Пасхални антифони.

Вход.

„Елицы во Христа крестистеся“ вместо Трисвятое.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.

Задостойник - „Ангел вопияше...“.

Причастен „Тело Христово...“.

Вместо „Благословен Грядый...“, „Видехом Свет истинный...“ и „Да исполнятся уста наша...“ се пее „Христос воскресе...“ веднъж.

След заамвоната молитва се освещава артос. За целта той се поставя между солея и възкресната икона. Приготвят се кадилница, молитвата за освещаване и съд със светена вода (не богоявленска).

Вместо „Буди Имя Господне“ и 33 псалом – „Христос воскресе...“ (12).

Вместо „Слава Тебе, Христе Боже...“ свещеникът изпява „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ“, и певците довършват „И сущим во гробех живот даровав.“ Отпуст и многолетствие.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза