31.03./13.04. Велики четвъртък

 

На малкото повечерие

Пеем трипеснеца на Велики четвъртък.

След „Отче наш“ – кондак на деня: „Хлеб прием...“ и до края по реда на малкото повечерие без поклони.

 

На полунощницата (от този ден до Томина Неделя тя не се служи в храма)

Празнична. След I Трисвятое тропар „Егда славнии...“. След II Трисвятое кондак „Хлеб прием...“. И без да казваме молитвата „Помяни Господи...“ и заупокойните тропари веднага „Господи помилуй“ (12) и отпуст.

 

На утренята

Напевите не са великопостни.

Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Егда славнии...“, „Слава“ „Егда славнии...“, „И ныне“ „Егда славнии...“. Свещеникът кади по време на тропарите преди Евангелието – олтар, иконостас, народ.

Не се четат катизми.

Евангелие. За четенето на Евангелието (на аналой, с лице на запад) се светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските двери. Не се държи свещ от свещеника.

Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава и ныне“.

50 псалом. Свещеникът благославя с Евангелието, гаси светлините, затваря Царските двери и си сваля фелона.

Литийна молитва не се казва.

Канон:

С ирмоса на 8

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

След всяка песен се пее катавасия.

След III песен – малка ектения и седалните от Триода.

След VI песен – кондак и икос.

На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.

След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“.

Светилен „Чертог Твой...”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.

Ежедневно славословие.

Стиховни от Триода на реда.

„Слава“ на реда, „И ныне“ на реда.

„Благо есть“ (1)

След Трисвятое тропар „Егда славнии...“, сугуба ектения и отпуст.

 

І час

Тропар и кондак на деня. След богородичния на часа, тропар на пророчеството и паремия. „Стопы моя...“ не се пее.

До Томина Неделя не се полага лития за упокой.

 

На часовете

Тропар и кондак на деня.

 

На изобразителните

Блаженствата не се пеят.

След „Отче наш...“ кондак „Хлеб прием...“. „Господи помилуй“ (40), „Всесвятая Троице...“ и отпуст. „Господи помилуй“ (3).

 

Маслосвет

Цялото последование е по требника, без да се добавя или съкращава нещо.

Канонът може да се чете от свещеник или четец.

Припев: „Многомилостиве Господи, помилуй рабы твоя“.

След 3 песен: „Господи помилуй“(3), първия седален, „Слава и ныне“ втория седален.

След 6 песен: „Господи помилуй“(3), „Слава и ныне“, кондак.

Молитвата „Отче святый“ се изчита единствено след VII Евангелие.

Формула при помазване:

„Благословение Господа, Бога, и Спаса нашего, Иисуса Христа, на изцеление души и тела р. б.... (имярек)“.

 

На вечернята

„Благословено Царство...“, „Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“ „Господи помилуй“ (12), „Приидите поклонимся“ (3), 103 псалом.

Няма катизма.

На „Господи воззвах...“ стихири на 10.

„Слава и ныне“ „Рождение ехиднов...“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“ Прокимни и паремии от Триода.

Малка ектения. Трисвятое.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.

Вместо Херувимска песен – „Вечери Твоея...“ трикратно – два пъти до пренасянето на св. Дарове и веднъж след това.

Задостойник – „Странствия Владычня...“.

Вместо причастен, по време на причастяването и вместо „Да исполнятся...“ – „Вечери Твоея тайныя...“, „Алилуия“ (3).

Отпуст „Иже за превосходящую благость...“.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза