31.03./13.04. Велики четвъртък

 

На малкото повечерие

Пеем трипеснеца на Велики четвъртък.

След „Отче наш“ – кондак на деня: „Хлеб прием...“ и до края по реда на малкото повечерие без поклони.

 

На полунощницата (от този ден до Томина Неделя тя не се служи в храма)

Празнична. След I Трисвятое тропар „Егда славнии...“. След II Трисвятое кондак „Хлеб прием...“. И без да казваме молитвата „Помяни Господи...“ и заупокойните тропари веднага „Господи помилуй“ (12) и отпуст.

 

На утренята

Напевите не са великопостни.

Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Егда славнии...“, „Слава“ „Егда славнии...“, „И ныне“ „Егда славнии...“. Свещеникът кади по време на тропарите преди Евангелието – олтар, иконостас, народ.

Не се четат катизми.

Евангелие. За четенето на Евангелието (на аналой, с лице на запад) се светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските двери. Не се държи свещ от свещеника.

Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава и ныне“.

50 псалом. Свещеникът благославя с Евангелието, гаси светлините, затваря Царските двери и си сваля фелона.

Литийна молитва не се казва.

Канон:

С ирмоса на 8

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

След всяка песен се пее катавасия.

След III песен – малка ектения и седалните от Триода.

След VI песен – кондак и икос.

На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.

След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“.

Светилен „Чертог Твой...”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.

Ежедневно славословие.

Стиховни от Триода на реда.

„Слава“ на реда, „И ныне“ на реда.

„Благо есть“ (1)

След Трисвятое тропар „Егда славнии...“, сугуба ектения и отпуст.

 

І час

Тропар и кондак на деня. След богородичния на часа, тропар на пророчеството и паремия. „Стопы моя...“ не се пее.

До Томина Неделя не се полага лития за упокой.

 

На часовете

Тропар и кондак на деня.

 

На изобразителните

Блаженствата не се пеят.

След „Отче наш...“ кондак „Хлеб прием...“. „Господи помилуй“ (40), „Всесвятая Троице...“ и отпуст. „Господи помилуй“ (3).

 

Маслосвет

Цялото последование е по требника, без да се добавя или съкращава нещо.

Канонът може да се чете от свещеник или четец.

Припев: „Многомилостиве Господи, помилуй рабы твоя“.

След 3 песен: „Господи помилуй“(3), първия седален, „Слава и ныне“ втория седален.

След 6 песен: „Господи помилуй“(3), „Слава и ныне“, кондак.

Молитвата „Отче святый“ се изчита единствено след VII Евангелие.

Формула при помазване:

„Благословение Господа, Бога, и Спаса нашего, Иисуса Христа, на изцеление души и тела р. б.... (имярек)“.

 

На вечернята

„Благословено Царство...“, „Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“ „Господи помилуй“ (12), „Приидите поклонимся“ (3), 103 псалом.

Няма катизма.

На „Господи воззвах...“ стихири на 10.

„Слава и ныне“ „Рождение ехиднов...“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“ Прокимни и паремии от Триода.

Малка ектения. Трисвятое.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.

Вместо Херувимска песен – „Вечери Твоея...“ трикратно – два пъти до пренасянето на св. Дарове и веднъж след това.

Задостойник – „Странствия Владычня...“.

Вместо причастен, по време на причастяването и вместо „Да исполнятся...“ – „Вечери Твоея тайныя...“, „Алилуия“ (3).

Отпуст „Иже за превосходящую благость...“.