30.03./12.04. Велика сряда.

 

На великото повечерие

Пеем трипеснец от Триода.

Пеем ирмосите по веднъж, повтаряме ги като катавасии.

Преди седалния се казва както обикновено „Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“.

На осма песен вместо „Слава“ казваме „Благословим Отца...“. След песента „Хвалим, благословим...“ и като катавасия ирмоса на канона.

След „Отче наш“ – кондак на деня: „Паче блудницы...“. Поклони – 16 с Трисвятое и „Господи помилуй“ (12).

 

На полунощницата

Обикновена (с 16 поклона).

 

На утренята

Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Се жених грядет...“, „Слава“ „Се жених...“, „И ныне“ „Се жених...“.

Редови катизми. Седални от Триода. Няма малки ектении.

По времe на последната „Слава“ на шеста катизма, свещеникът (облечен във фелон, отваря Царските двери и) извършва малко каждение – олтар, иконостас, народ.

За четенето на Евангелието (на аналой, с лице на запад) се светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските двери. Не се държи свещ от свещеника.

Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава и ныне“.

50 псалом – чете се спокойно, защото свещеникът извършва много действия – гаси светлините, затваря Царските двери и си сваля фелона.

Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Трипеснец:

С ирмоса на 14 припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

След III песен – малка ектения, кондак и икос от Триода.

След всяка песен катавасия – ирмоса на песента.

На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.

След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“, но се прави земен поклон.

Светилен „Чертог Твой...”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия. Пее се само от певеца.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4

„Слава“ на реда, „И ныне“ на реда.

Ежедневно славословие.

Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на реда.

„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.

 

І час

Великопостен чин.

Не се чете катизма и Евангелие. Кондак на деня.

Лития за упокой в притвора.

 

На часовете

Великопостен чин. Кондак на деня.

Ако не се четат всичките катизми:

на III час, катизма 19 – І и ІІ слави.

на VI час, катизма 19 – ІІІ слава.

На трети час, при четенето на катизмата, свещеникът и дяконът със свещ предхождани от свещоносец изнасят Евангелието в центъра на храма. Дава се свещ на свещеника. Следва пълно каждение.

Евангелието се чете след първата половина на богородичния на часа.

На VI час – малко каждение. Паремия от Триода.

Евангелието се чете след втория прокимен на паремията.

На IX час – пълно каждение. Не се чете катизма.

Евангелието се чете след първата половина на богородичния на часа.

След прочитането на Евангелието на ІХ час, то се връща в св. Олтар предхождано от дякон, ако не служи, от свещоносец.

 

На изобразителните

След „Отче наш...“ кондаци:

При Господски храм

На деня „Паче блудницы...“, „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Предстательство Христиан...“

При Богородичен храм

На деня „Паче блудницы...“, „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

На деня „Паче блудницы...“, на храма, „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Предстательство Христиан...“

Молитва на св. Ефрем Сирин с 16 поклона.

След „Достойно есть...“, „Слава и ныне“ и свещеникът чете молитвата „Владыко многомилостиве...“ от края на великото повечерие. Свещеникът изпросва прошка със земен поклон и народът се кланя, казвайки „Бог да простит тя, отче святый“.

 

На вечернята с Преждеосвещена света литургия

XVIII катизма.

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10.

„Слава и ныне“ от Триода на реда.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“.

Прокимни и паремии от Триода.

„Да исправится молитва моя...“.

Евангелие. Ектения и останалото последование на Преждеосвещената св. Литургия.

След „Буди имя Господне...“ (3) се полагат последните 3 земни поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин. От този момент до Св. Троица в църква не се полагат земни поклони, освен пред св. Плащаница.

Отпуст „Грядый Господь...“ без поменаването на дневния и храмовия светци.