29.03./11.04. Велики вторник.

 

На великото повечерие

Пеем трипеснец от Триода.

Пеем ирмосите по веднъж, повтаряме ги като катавасии.

На втора песен катавасията е ирмоса на втория трипеснец.

Преди седалния се казва както обикновено „Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“.

На осма песен вместо „Слава“ казваме „Благословим Отца...“. След песента „Хвалим, благословим...“ и като катавасия ирмоса на канона.

След „Отче наш“ – кондак на деня: „Час душе...“. Поклони – 16 с Трисвятое и „Господи помилуй“ (12).

 

На полунощницата

Обикновена (с 16 поклона).

 

На утренята

Алилуия на 8 гл. Тропар от Триода за деня - „Се жених грядет...“, „Слава“ „Се жених...“, „И ныне“ „Се жених...“.

Редови катизми. Седални от Триода. Няма малки ектении.

По времe на последната „Слава“ на шеста катизма, свещеникът (облечен във фелон, отваря Царските двери и) извършва малко каждение – олтар, иконостас, народ.

За четенето на Евангелието (на аналой, с лице на запад) се светват всички разрешени светлини, слага се свещ в Царските двери. Не се държи свещ от свещеника.

Преди 50 псалом не се казва „Господи помилуй“ (3) и „Слава и ныне“.

50 псалом – чете се спокойно, защото свещеникът извършва много действия – гаси светлините, затваря Царските двери и си сваля фелона.

Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Трипеснец:

Започва с малка ектения, кондак и икос от Триода.

С ирмоса на 14, припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

След всяка песен катавасия – ирмоса на песента.

На ІХ песен – каждение. Не се пее „Честнейшую...“.

След катавасията на ІХ песен не се пее „Достойно есть“, но се прави земен поклон.

Светилен „Чертог Твой...”, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия. Пее се само от певеца.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4

„Слава и ныне“ на реда.

Ежедневно славословие.

Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на реда.

„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.

І час

Великопостен чин.

Не се чете катизма и Евангелие. Кондак на деня.

Лития за упокой в притвора.

На часовете

Великопостен чин. Кондак на деня.

Ако не се четат всичките катизми:

на III час, катизма 12 – І и ІІ слави.

на VI час, катизма 12 - ІІІ слава.

На трети час, при четенето на катизмата, свещеникът и дяконът със свещ предхождани от свещоносец изнасят Евангелието в центъра на храма. Дава се свещ на свещеника. Следва пълно каждение.

Евангелието се чете след първата половина на богородичния на часа.

На VI час – малко каждение. Паремия от Триода.

Евангелието се чете след втория прокимен на паремията.

На IX час – пълно каждение. Не се чете катизма.

Евангелието се чете след богородичния на часа.

След прочитането на Евангелието на ІХ час, то се връща в св. Олтар предхождано от дякон, ако не служи, от свещоносец.

 

На изобразителните

Кондак на деня.

 

На вечернята с Преждеосвещена света литургия

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода.

„Слава и ныне“ от Триода.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“.

Прокимни и паремии от Триода – 2.

„Да исправится молитва моя...“.

Евангелие. Ектения и останалото последование на Преждеосвещената св. литургия.

Отпуст „Грядый Господь...“ без поменаването на дневния и храмовия светци.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза