27.03./09.04. Вход Господен в Иерусалим.

Господски празник.

 

На IX час

Тропар и кондак от Триода.

 

На малката вечерня

Стихири от Триода.

След „Отче наш...“ тропари: „Общее воскресение...“, „Слава и ныне“ „Спогребшеся Тебе...“.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ – стихири на 10. Повтаряме първата и добавяме последните 4 стихири от литийните.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ повтаряме я.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на празника.

На литията. Стихири от Триода.

На стиховните стихири от Триода.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ повтаряме я

Тропари: „Общее воскресение...“ (2), „Спогребшеся Тебе...“.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари – „Общее воскресение...“ (2), „Слава и ныне“ „Спогребшеся Тебе...“.

Стихословия редови. Малки ектении. Седални от Триода.

Полиелей. Величание и избран псалом на празника – поне 4 пъти.

Седален от Триода. „Слава и ныне“ повтаряме го.

„От юности моея...“. Прокимен и Евангелие на празника. Не се пее „Воскресение Христово...“. Евангелието се поставя на аналой до празничната икона за поклонение.

По време на 50 псалом се прекадява ваята (върбовите клонки). Молитвата за освещаване на вайя се чете от Триода. Поръсва се с богоявленска вода с думите „Благословляется и освящается ваиа сия, окроплением воды сея священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа“.

След 50 псалом, „Слава“ „Днесь Христос...“ , „И ныне“ повтаряме я. „Помилуй мя Боже...“, стихира на празника. Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Канон на празника на 12

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

Катавасия на празника.

След 3 песен: ипакои на празника.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“.

Иерей (Дякон): „Бог Господь и явися нам.“, лик: „Составите праздник...“.

Светилни: вместо светилен – „Свят Господь Бог наш“ (3) на 4 гл.

На хвалитните стихири от Триода на 6.

„Слава и ныне“ на празника

Велико славословие. Тропар на празника „Общее воскресение...“ – веднъж.

 

На часовете

Тропар – „Общее воскресение...“, „Слава“ „Спогребшеся Тебе...“.

Кондак на празника.

 

На литургията на св. Иоан Златоуст

Антифони на празника, входен стих на празника.

След входа:

Тропар – „Общее воскресение...“, „Слава“ „Спогребшеся Тебе...“.

„И ныне“ - кондак на празника.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.