21.08/03.09. Неделя XIІІ след Петдесетница. Гл. 4. Попразненство на Успение на Пресвета Богородица. Св. ап. Тадей от 70-те. Мчца Васа Солунска.

Възкресно бдение в съчетание със служба без празничен знак в попразненство на богородичен празник. Службата на св. Васа се премества в друг ден

 

На IX час

Тропар на празника, „Слава” на пророка.

Кондак на празника

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Октоиха.

 

На вечернята

На „Господи воззвах“ стихири на 10.

4 на гласа,

3 на празника (от вечерните стиховни),

3 на апостола.

„Слава“ на празника от 21.08. „Приидите всемирное успение...“.

„И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.

Лития не служим.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника на реда от 21.08.

Тропари: „Богородице Дево“(2) и на празника.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава” на апостола, „И ныне“ на празника.

Стихословия редови, седални от Октоиха. След I стихословие на „Слава и ныне“,  възкресен богородичен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно ІІ и до канона всичко е възкресно.

Канони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему.“

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице спаси нас.“

На празника от 21.08. на 4

припев: „Пресвятая Богородице спаси нас.“

На апостола на 4

припев: „Святий апостоле Таддее, моли Бога о нас.“

Катавасия на празника „Преукрашенная божественою славою...“.

След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на апостола, седален на апостола, „Слава и ныне“ седален на празника.

След 6 песен: кондак и икос на възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен ІІ, „Слава” на апостола, „И ныне“  на празника.

На хвалитните стихири на 8

Възкресни на 4.

На празника на 4 от утренните стиховни с припевите си, и със „Славника”.

„Слава“ евангелска стихира – ІІ.

„И ныне“ „Преблагословенна еси“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

 

На часовете

На I и VІ час. Тропари възкресен, „Слава“ на празника.

Кондак на празника.

На III и ІХ час. Тропар възкресен, „Слава“ на апостола.

Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На празника песен 7 от двата канона на празника на 4.

След входа:

При Господски и Богородичен храм

Тропари: възкресен, на празника и на апостола.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на апостола, „И ныне“ празника.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на празника, на храма и на апостола.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на апостола, „И ныне“ на празника.

Прокимен и Алилуия - на гласа и на празника.

Апостол и Евангелие – на деня.

Причастен - възкресен и на празника.

Задостойник на празника.