15/28.08. Успение на Пресвета Богородица.

Богородичен празник.

 

На IX час

Тропар възкресен, „Слава” на предпразненството

Кондак възкресен.

 

На малката вечерня

Стихири и тропар на празника.

 

На великата вечерня

„Блажен муж...“.

На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8.

„Слава и ныне“ на празника на реда.

Вход. Прокимен на деня. Паримии на празника.

На литията стихири на празника.

„Слава” на празника, „И ныне“ на празника на реда.

На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника на реда.

Тропари: на празника (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови, седални на празника.

Полиелей. Величание на празника (4). Седални на празника. „От юности моея...”. Прокимен и Евангелие на празника. След 50 псалом „Слава“ „Молитвами Богородицы...“, „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“, „Помилуй мя Боже...“, стихира на празника.

Канони:

На празника двата канона на 12.

припев: „Пресвятая Богородице спаси нас“.

Катавасия „Преукрашенная божественною славою...“ гл. 1

След 3 песен: Ипакои на празника.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Преди първия канон дяконът или свещеникът произнася припева „Ангели, успение Пречистая видевше...“ и ликът продължава с ирмоса „Побеждаются естества уставы...“. Преди втория канон пеем припев: „Величай душе моя...” и ирмос „Всяк земнородный...”. Към тропарите на канона, казваме припева, накрая „Слава“ и „И ныне“.

Катавасии: Припев: „Ангели, успение Пречистая видевше...“

Ирмос: „Побеждаются естества уставы...“.

Припев: „Величай, душе моя, от земли на небо...”

Ирмос: „Всяк земнородный да взыграется...”

Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ отново същия.

На хвалитните стихири на празника на 4

„Слава и ныне“ на празника „На безсмертное успение...“.

Велико славословие. Тропар на празника.

 

На часовете

Тропар и кондак на празника.

 

На литургията

Блаженства на 8.

На празника песен 3 от първия канон на 4

И песен 6 от втория канон на 4

След входа за всички храмове:

Тропар на празника, „Слава и ныне“ Кондак на празника.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен – на празника.

Задостойник на празника.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза