14/27.08. Неделя XIІ след Петдесетница. Гл. 3. Предпразненство на Успение на Пресвета Богородица. Св. пророк Михей.

Възкресно бдение в съчетание с шестирична служба (предпразненство на богородичен празник) и проста служба.

 

На IX час

Тропар и кондак на Преображение.

 

Малка вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава и ныне“ малък догматик.

На стиховните – първата стихира на гласа, стиховните на предпразненството от вечернята на 14.08.

„Слава и ныне“ на предпразненството (Славата от утринните стиховни).

Тропари: възкресен, „Слава и ныне“ богородичен отпустителен възкресен.

 

Велика вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10.

4 на гласа,

3 на предпразненството,

3 на пророка.

„Слава” на предпразненството

и ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Литията не служим.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ предпразненството.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2) „Слава и ныне“ на предпразненството.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - I. До канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому воскресению Твоему“.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На предпразненството на 4

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На пророка на 4

припев: „Святый пророче Божий Михее, моли Бога о нас“.

Катавасия „Преукрашенная Божественою славою...“.

След 3 песен: кондак и икос на предпразненството, седален на пророка, „Слава и ныне“ на предпразненството.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - I, „Слава и  ныне“” на предпразненството (единия по избор).

На хвалитните стихири на 8

4 възкресни.

4 на празника, от утренните стиховни с припевите си, и със „Славника”.

„Слава“ евангелска стихира - I.

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

 

На часовете

Тропар възкресен, „Слава“ на предпразненството.

На I и VІ час. Кондак на предпразненството.

На III и ІХ час. Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10.

на гласа на 6

на предпразненството песен ІІІ на 4

След входа:

При Господски и Богородичен храм

Тропари: възкресен и на предпразненството.

Кондаци: „Слава“ на възкресен, „И ныне“ на предпразненството.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на предпразненството и на храма.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на храма, „И ныне“ на предпразненството.

Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни.

Апостол и Евангелие – на деня.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза